ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ

Μίλητος, 6ος αιώνας π.Χ.
ΠΛΗΘΗ ΑΣΤΕΡΩΝ ΦΕΓΓΟΥΝ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΦΘΟΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γνωμικός ποιητής από τη Μίλητο, που ήκμασε κατά το 537 π.Χ. Μαζί με το σύγχρονό του Δημόδοκο, από τη Λέρο, ποιητή επίσης, αλληλοπειράζονταν με στίχους. Έγραψε ηθικούς κανόνες σε εξάμετρα και δίστιχα που τα άρχιζε πάγια με τις τρεις λέξεις: «Και τόδε Φωκίδεω». Ένα μεγάλο Νουθετικό Ποίημα από 200 εξάμετρα, που διασώθηκε ολόκληρο και αποκαλείται «Φωκυλίδεια», δεν ανήκει σ' αυτόν, αλλά σε Αλεξανδρέα Ιουδαίο συνώνυμο του ποιητή, που έζησε μεταξύ του Β' αιώνα π.Χ. και της αυτοκρατορίας του Νέρωνος.