ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

Μέγαρα, περ. 450 - 380 π.Χ.
ΟΣΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Μέγας Έλληνας μαθηματικός της αρχαιότητας. Αρχαιότερος από τον Ερατοσθένη και τον Αρχιμήδη. Είναι άγνωστο που και πότε γεννήθηκε, ούτε και ποιοι ήταν οι διδάσκαλοί του, γι' αυτό και συχνά τον ταυτίζουν, διάφορες εκδόσεις, με το μαθητή του Σωκράτη φιλόσοφο Ευκλείδη τον Μεγαρέα. Σύμφωνα με τον Πρόκλο, ο Ευκλείδης έζησε την εποχή του Πτολεμαίου Α' (323 - 285 π.Χ.) και ίδρυσε την περίφημη Μαθηματική Σχολή Αλεξανδρείας. Επίσης είναι ο πρώτος ιδρυτής των «αξιωμάτων». Μνημειώδες έργο του τα «Στοιχεία». Έγραψε ακόμα τα «Αρμονική Εισαγωγή», «Φαινόμενα», «Οπτικά», «Κάτοπτρα» κ.α.