ΣΤΟ ΦΤΩΧΟ ΔΩΣΕ ΑΜΕΣΩΣ, ΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕΙΣ - ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

33 από 33

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: