ΠΟΤΑΜΩΝ

Αλεξάνδρεια, 31 π.Χ. - 14 μ.Χ.

Ο Ποτάμωνας από την Αλεξάνδρεια είναι ο θεμελιωτής της σχολής του Εκλεκτικισμού. Έζησε στα χρόνια που ο Αύγουστος ήταν αυτοκράτορας (31 π.Χ.- 14 μ.Χ.). Η σχολή του δεν άσκησε μεγάλη επιρροή, οι ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΕΙΣ του δεν διασώθηκαν και τα λίγα γνωστά γι' αυτό το φιλοσοφικό ρεύμα προέρχονται από τον Διογένη Λαέρτιο και το έργο του ΒΙΟΙ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ.