ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ - ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

8 από 33

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: