ΛΥΣΙΑΣ

ΛΥΣΙΑΣ

Συρακούσες, 5ος - 4ος αι. π.Χ.
ΝΟΜΙΖΩ, ΟΤΙ ΟΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Έργα