ΚΡΑΤΗΣ Ο ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ

Αθήνα, 3ος αιώνας π.Χ.

Γιός του Αντιγένη, Θριάσιος ως προς τον δήμο. Υπήρξε μαθητής του Πολέμωνος, τον οποίον διαδέχθηκε στη σχολαρχία της Ακαδημίας (270-265 π.Χ.). Όταν πέθανε, το 265 π.Χ. τάφηκε στον ίδιο τάφο με τον Πολέμωνα. Αν και δεν ασχολήθηκε με την πολιτική, παρεκλήθη από τους Αθηναίους να μεταβεί ως πρεσβευτής προς τον Δημήτριο τον Πολιορκητή και τον Πύρρο. Στις αποστολές του αυτές αναφέρονται οι Δικηγορικοί και Πρεσβευτικοί λόγοι του. Συνέγραψε επίσης τα έργα Περί κωμωδίας και Φιλοσοφούμενα, που διασώθηκαν υπό μορφή αποσπασμάτων.