ΑΠΟΦΕΥΓΕ ΤΗ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΑ. ΝΑ ΚΗΡΥΤΤΕΙΣ ΜΕ ΘΑΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΙΟ - ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

4 από 33

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: