ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΟΛΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΧΑΪΔΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΠΟΛΛΑ - ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

7 από 33

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: