Η ΛΟΓΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΟ ΠΙΟ ΔΙΑΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ - ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

31 από 33

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: