ΚΑΛΛΙΝΟΣ

Έφεσος, 7ος αιώνας π.Χ.
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΝΑ ΜΑΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ