ΣΤΡΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΩΝ

Αθήνα, περ. 270 π.Χ

Έλληνας φιλόσοφος ο οποίος διαδέχθηκε τον Θεόφραστο στην διεύθυνση της Περιπατητικής Σχολής. Περίφημη ήταν η θεωρία του περί κενού, κατά την οποία όλες οι ουσίες περιέχουν κενό και οι διαφορές βάρους των ουσιών οφείλονται στις διαφορές της έκτασης του κενού. Η θεωρία αυτή αποτέλεσε την θεωρητική βάση για την κατασκευή μηχανών αέρος και ατμού κατά την ελληνιστική περίοδο, τις οποίες περιέγραψε ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς. Ο Στράτων ήταν ορθόδοξος Αριστοτελικός αλλά επεξεργάστηκε την ερμηνεία του δασκάλου του για τη φύση, δίνοντας έμφαση στη στην αιτιότητα και τον υλισμό, αρνούμενος την επενέργεια θεϊκών δυνάμεων στην διαδικασία της φύσης
Δεν έχει διασωθεί κανένα από τα έργα του.