ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΧΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙΣ ΑΛΛΑ - ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

19 από 33

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: