Τ' ΑΓΑΘΑ ΜΗ ΦΘΟΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ - ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

30 από 33

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: