ΜΗΤΡΟΚΛΗΣ

Θράκη, 4ος αιώνας π. Χ.
Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Κυνικός φιλόσοφος από τη Μαρώνεια της Θράκης. Η ακμή του τοποθετείται τον 4ο π.Χ. αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος που συνέλεξε ηθικολογικά ανέκδοτα και ρητά.