ΔΙΟΔΩΡΟΣ

2ος αιώνας π.Χ.
ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΩ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΙΚΗ, ΠΑΡΑ ΚΑΚΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΟΥ
ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΩ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΙΚΗ, ΠΑΡΑ ΚΑΚΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΟΥ - ΔΙΟΔΩΡΟΣ

Εμφάνιση Κώδικα

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα:

Από την Τύρο. Άκμασε κατά τον 2ο π.Χ. αιώνα και έγινε εταίρος της Περιπατητικής Σχολής, ως μαθητής του περιπατητικού Κριτολάου και ήδη διάδοχός του στη σχολαρχία της σχολής, όπως παραδίδουν ο Κικέρων και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Γενικά δεν διατύπωσε καμία πρωτότυπη θεωρία, πιστός πάντα στις διδασκαλίες του δασκάλου του.

Αποφθέγματα


  1. ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΩ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΙΚΗ, ΠΑΡΑ ΚΑΚΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΟΥ