ΔΙΟΔΩΡΟΣ

2ος αιώνας π.Χ.
ΠΡΟΤΙΜΩ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΩ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΙΚΗ, ΠΑΡΑ ΚΑΚΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΟΥ

Από την Τύρο. Άκμασε κατά τον 2ο π.Χ. αιώνα και έγινε εταίρος της Περιπατητικής Σχολής, ως μαθητής του περιπατητικού Κριτολάου και ήδη διάδοχός του στη σχολαρχία της σχολής, όπως παραδίδουν ο Κικέρων και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Γενικά δεν διατύπωσε καμία πρωτότυπη θεωρία, πιστός πάντα στις διδασκαλίες του δασκάλου του.