ΝΑ ΑΡΚΗΣΑΙ Σ' ΟΣΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ ΤΑ ΞΕΝΑ - ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

Σελίδα Ποιητή: ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ

3 από 33

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: