ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ

Α' π.Χ. αιώνας

Τεχνογράφος και ιστοριογράφος. Διδάχθηκε στην Ασιανή Σχολή τη ρητορική, και μετά το πέρας του εμφυλίου πολέμου (30 π.Χ.), πήγε στη Ρώμη, έχοντας ήδη ηλικία 25 ετών. Έμεινε εκεί 22 ολόκληρα έτη, έμαθε τη λατινική γλώσσα, και έγινε φίλος πολλών επιφανών Ρωμαίων συγκλητικών. Ιδιαιτέρους προστάτες είχε τον Ρούφο Μελίτιο και τον Αίλιο Τουβερώνα. Ασχολήθηκε κυρίως με τη συγγραφή της ιστορίας της Ρώμης, όμως δεν παραμέλησε και τη διδασκαλία της ρητορικής, που ασκούσε ως επάγγελμα. Δεν είναι γνωστό εάν παρέμεινε στη Ρώμη μετά την αποπεράτωση της ιστορικής αυτής συγγραφής (8ον έτος π.Χ.), που αλλού πήγε και πόσο ακόμα έζησε.