ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΣΩΜΑ