Η ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΥΜΦΟΡΑ