ΛΥΚΩΝ

Τρωάδα, 4ος αιώνας  π.Χ.
Η ΑΙΔΩΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΛΟΓΑ Η ΒΟΥΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΛΙΝΑΡΙ