ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

Αθήνα, 324 - 291 π. Χ.
ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ

Αθηναίος κωμωδοποιός. Ο εξοχότερος της λεγομένης «αττικής σχολής». Ήταν ανεψιός του περίφημου επίσης κωμωδοποιού Αλέξιδος, και μαθητής του Θεόφραστο. Το πρώτο έργο του «Οργή» παίχθηκε στα 324, και στα 316)5 νίκησε στους θεατρικούς αγώνες. Από τότε κέρδισε άλλες επτά νίκες. Έγραψε 100 και πλέον κωμωδίες, από τις οποίες μόνο αποσπάσματα διασώθηκαν και μερικά γραμμένα σε πάπυρο. Ο Πλαύτος και άλλοι Ρωμαίοι τον μιμήθηκαν ή και παρουσίασαν, σαν δικά τους, έργα του παραφρασμένα. Αργότερα ανευρέθησαν και άλλα έργα του σε παπύρους, έργα με μικρότερη έκταση, που ανακάλυψαν, μελέτησαν και παρουσίασαν, κατά τα νεότερα χρόνια, κυρίως Γερμανοί ελληνιστές φιλόσοφοι. Μια κωμωδία του, ο «Δύσκολος», βρέθηκε τελευταία και παρουσιάσθηκε και στην Αθήνα πριν λίγα χρόνια.

Έργα