ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Συρακούσες, 287 - 212 π.Χ.
ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΣΤΑΘΩ ΚΑΙ ΘΑ ΚΙΝΗΣΩ ΤΗ ΓΗ
ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΣΤΑΘΩ ΚΑΙ ΘΑ ΚΙΝΗΣΩ ΤΗ ΓΗ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Εμφάνιση Κώδικα

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα:

Μέγας σοφός της αρχαιότητος, μαθηματικός φυσικός και μηχανικός. Γεννήθηκε στις Συρακούσες. Ήταν συγγενής ή πολύ οικείος του τυράννου των Συρακουσών Ιέρωνα, στο υιό του οποίου αφιέρωσε το σπουδαιότερο σύγγραμμά του «Ψαμμίτης». Αγαπούσε με αφοσίωση την πατρίδα του και περιφρονούσε όσα πλεονεκτήματα του προσέφερε η ακμάζουσα Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων. Κατά την περίφημη πολιορκία των Συρακουσών από τον Ρωμαίο Μάρκελλο, θέτει στην υπηρεσία της πατρίδας του την επιστημονική του μεγαλοφυΐα. Με θαυμαστές εφευρέσεις αποκρούει το στρατό και το στόλο του πολιορκητού, προξενώντας του μεγάλες ζημίες. Πολλές ήταν οι εφευρέσεις του.

Ο Λουκιανός κατά τον Β' μ.Χ. αιώνα αναφέρει ότι ο Αρχιμήδης, εκτός των άλλων, επυρπόλησε το ρωμαϊκό στόλο, συγκεντρώσας πάνω σ' αυτόν τις ακτίνες του ήλιου με κοίλους καθρέπτες. Τέλος θυσιάζει και αυτή τη ζωή του υπέρ των Συρακουσών. Τον σκότωσε βάναυσα ένας στρατιώτης, ενώ καταγινόταν να βρει νέα μηχανήματα, εκείνη δε τη στιγμή, λέγεται, ότι είπε στον οπλίτη που εισέβαλε στο χώρο όπου εργαζόταν το αθάνατο «Μη μου τους κύκλους τάραττε».

Ο τάφος του σώζεται μέχρι σήμερα στις Συρακούσες. Ο ίδιος ο Αρχιμήδης αναφέρει ότι διδάχθηκε αστρονομικά από τον πατέρα του Φειδία. Έδειξε μέγιστη ικανότητα στην κατασκευή αστρονομικών οργάνων. Έγραψε πολλά έργα που τα χαρακτηρίζει πρωτοτυπία και βάθος σκέψης. Ορθά ειπώθηκε αργότερα, ότι εκείνος που εννοεί τον Αρχιμήδη θαυμάζει ολιγότερο τις εφευρέσεις των νεωτέρων σοφών.

Έργα


Αποφθέγματα


  1. ΔΩΣΕ ΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΣΤΑΘΩ ΚΑΙ ΘΑ ΚΙΝΗΣΩ ΤΗ ΓΗ
  2. ΕΥΡΗΚΑ! ΕΥΡΗΚΑ!