ΚΡΑΝΤΩΡ

Σολοί Κύπρου, 3ος αιώνας  π.Χ.

Οπαδός των πλατωνικών δογμάτων της αρχαίας ακαδημίας και μαθητής του πλατωνικού Ξενοκράτους (η ακμή του μεταξύ 4ου και 3ου π.Χ. αιώνα). Συνέγραψε το Περί πένθους, στο οποίο αποδεχόταν το μέτρο στα πάθη και στη γενική απόλαυη του βίου, σε αντίθεση προς τις αντιλήψεις των Στωικών και των Κυνικών, οι οποίοι επιζητούσαν την πλήρη συμμετοχή σε αυτά. Ο Κράντωρ συνέγραψε επίσης σχόλιο στον Τίμαιο του Πλάτωνος.