ΤΙΜΩΝ

Αθήνα, 320 - 230 π.Χ

Έλληνας Σκεπτικός φιλόσοφος και συγγραφέας. Ο Τίμων, φτωχός κατά τη νεανική του ηλικία, κέρδιζε τα προς το ζην ως χορευτής. Αργότερα σπούδασε υπό τον Μεγαρέα Στίλπωνα και τον Ηλείο Πύρρωνα. Οι διαλέξεις που έδινε του απέφεραν φήμη και πλούτο, ώστε το 275 π.Χ. αποσύρθηκε από την Αθήνα και ασχολήθηκε με την συγγραφή. Από τα έργα του σώζονται μόνο αποσπάσματα. Έγραψε πλήθος πεζών έργων, τραγωδιών, σατυρικών δραμάτων, κωμωδιών, ποιημάτων και σίλλων - σαρκαστικών επιθέσεων κατά δογματικών φιλοσόφων σε παρωδία ηρωικών εξαμέτρων στίχων.