Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΤΟΥΣ - ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ

5 από 6

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: