Η ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΕΞΑΠΑΤΑ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ - ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ

4 από 6

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: