ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΤΑ ΣΕΜΝΑ, ΝΑ ΜΗ ΜΙΜΕΙΣΑΙ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

29 από 56

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: