Η ΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΙΟΤΕΡΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ - ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

35 από 56

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: