ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΟΤΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΟΣΑ ΘΑ ΜΕΛΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ - ΛΥΣΙΑΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΛΥΣΙΑΣ

4 από 7

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: