ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΜΟΙΡΑΖΕΙ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΣ ΑΒΙΩΤΟΣ - ΛΥΣΙΑΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΛΥΣΙΑΣ

7 από 7

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: