ΛΥΣΙΑΣ

ΛΥΣΙΑΣ

Συρακούσες, 5ος - 4ος αι. π.Χ.
ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΜΟΙΡΑΖΕΙ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΣ ΑΒΙΩΤΟΣ

Έργα