ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΝΩΦΕΛΟ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ - ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

5 από 7

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: