ΟΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΑ - ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

6 από 7

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: