Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΠΑΤΗ - ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

4 από 7

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: