ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΛΟΓΟ ΧΩΡΙΣ ΧΑΛΙΝΑΡΙ ΠΑΡΑ ΤΑ ΑΣΥΝΤΑΧΤΑ ΛΟΓΙΑ - ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

3 από 7

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: