Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΑΠ΄ ΟΣΑ ΞΟΔΕΥΟΥΜΕ - ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

2 από 7

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: