Ο ΑΓΑΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΣ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΣΩΚΡΑΤΗΣ

21 από 46

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: