Η ΦΡΟΝΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΡΑΞΗ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΣΩΚΡΑΤΗΣ

20 από 46

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: