ΑΓΑΘΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΡΘΗ ΓΝΩΜΗ - ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Φιλοσόφου: ΣΩΚΡΑΤΗΣ

22 από 46

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: