ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΟ ΑΝΔΡΑ, ΟΣΟ ΖΕΙ, ΟΛΟΙ ΤΟΝ ΦΘΟΝΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΤΟΝ ΕΠΑΙΝΟΥΜΕ - ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ

2 από 3

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: