ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ, ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΦΟΒΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ - ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ

Σελίδα Ποιητή: ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ

3 από 3

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: