ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΚΡΕΣ, ΑΛΛΑ Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΣ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

73 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: