ΣΕ ΟΛΕΣ ΣΟΥ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΣΑΝ ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

74 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: