ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΜΙΟΙ, ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΣΤΟ ΒΑΔΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΛΗ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

72 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: