ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΠΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΝΑΡΕΤΟΥΣ, ΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΙΜΗΣΘΕ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

66 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: