ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΤΙΜΙΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΛΟΥΤΙΖΕΤΕ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

67 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: