ΠΡΟΤΡΕΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΑΣ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

65 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: