ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΕΜΝΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΒΕΒΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

53 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: