Η ΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

52 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: