ΕΝΑΣ ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΕΡΟΣ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Σελίδα Ρήτορα: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

54 από 74

Αντιγράψτε και επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα: